YUKARI
Formula Kimya - Fason Kozmetik - Fason Kozmetik Üretici
Ana Sayfa > Faydalı Bilgiler

Kozmetik Üreticinin Sorumlulukları

  • Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmak.
  • Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine bildirim yapmak.
  • Sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmek.
  • İnsan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte, güvenli ve Kozmetik Yönetmeliğine uygun iç ve dış ambalaj bilgileriyle ürün piyasaya arz etmek. Kozmetik Yönetmeliğinde özellikleri belirtilen kişiye kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla güvenlilik değerlendirmesini yaptırmak ve ürünün piyasaya sürülmesinin ardından ilave bilgiler ışığında güvenlilik çalışmalarının güncel tutulmasını temin etmek.
  • Kozmetik ürünlerin "İyi İmalat Uygulamaları" kılavuzuna uygun üretim yerinde üretilmesini sağlamak.
  • Kozmetik Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin bulunduğu ürün bilgi dosyasını bulundurmak.
  • Ürün bilgi dosyasını kozmetik istenmeyen etki (kozmetovijilans) raporları doğrultusunda güncel tutmak.
  • Kurumca istenilen bilgi ve belgelerin Kurumumuza zamanında gönderilmesi hususunda hassasiyet göstermek.